Profil chemiczno-farmaceutyczny

  • rozszerzona biologia,
  • rozszerzona chemia,
  • rozszerzony język angielski,
  • język hiszpański,
  • język łaciński,

Bloki profilowe

Bloki zajęć prowadzonych na tym profilu pozwolą uczniom przygotować się do dalszej drogi w zakresie niezwykle dynamicznie rozwijającego się zawodu farmaceuty. Uczniowie najpierw poznają aspekty teoretyczne, które pozwolą im dowiedzieć się między innymi, kiedy i dlaczego wycofuje się partię leków, jaka jest różnica między lekiem a wyrobem medycznym, lekiem aptecznym a lekiem recepturowym. Wiedzę teoretyczną rozwiną później na zajęciach praktycznych prowadzonych we w pełni wyposażonych laboratoriach. Uczniowie nauczą się więc, jak postępować z profesjonalnym sprzętem, aparaturą badawczą i odczynnikami. Po kierunkiem nauczyciela będą mieli na przykład możliwość wykonać proste postaci leków, np. kwas salicylowy, następnie ze badać i skontrolować jakość wyrobów gotowych. Wiedza i doświadczenie zdobyte na tych zajęciach pomogą im dostać się na wybrane przez siebie uczelnie i ułatwią dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie tej dziedziny.

Jesteś zainteresowany naszym liceum?

Skontaktuj się z nami lub zobacz naszą ofertę

Skip to content