Profil chemiczno-farmaceutyczny

  • rozszerzona biologia,
  • rozszerzona chemia,
  • rozszerzony język angielski,
  • język hiszpański,
  • język łaciński,

Bloki profilowe

Profil farmaceutyczny

Wybierając naszą szkołę i kształcenie na profilu farmaceutycznym, spotkasz się z kompetentną i doświadczoną kadrą pedagogiczną, skorzystasz z profesjonalnie wyposażonych pracowni oraz będziesz uczyć się dodatkowych przedmiotów, na których posiądziesz fachową wiedzę i wykorzystasz ją w praktyce. Fachowe i metodyczne podejście naszych nauczycieli stawia przede wszystkim na przełożenie wiedzy w realne działanie. 

Dzięki kształceniu na profilu farmaceutycznym i zdobytej wiedzy z zakresu analizy, produkcji oraz kontroli wyrobów medycznych i leków z pewnością ułatwisz sobie drogę dostania się do szkół wyższych na kierunki medyczne. Dlaczego warto kształcić się w tym zawodzie? Profil farmaceutyczny daje szerokie szanse zatrudnienia w przemyśle farmaceutycznym jak i chemicznym. Obecnie są to jedne z najbardziej perspektywicznych i rozwijających się rynków na świecie. Jeżeli czujesz, że drzemie w tobie pasja rozwijania wiedzy na temat zdrowia, ten profil jest stworzony dla ciebie!

Profil Farmaceuty

Profil chemiczny

Popularność wyboru profilu chemicznego wśród uczniów od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Kształcenie na tym profilu stanowi swego rodzaju przepustkę na studia gdzie wymagany jest wysoki poziom wiedzy z zakresu chemii. Program nauczania w klasie o tym profilu przewiduje między innymi realizację w stopniu rozszerzonym przedmiotów takich jak chemia i biologia. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna przygotuje cię do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów kierunkowych. Ponadto rozpoczynając naukę na profilu chemicznym, ukształtujesz badawczy sposób myślenia oraz rozwiniesz umiejętności eksperymentalne, a także nauczysz się obserwacji i wyciągania wniosków. Dzięki dobrze wyposażonym pracowniom laboratoryjnym i licznym zajęciom praktycznym z dużą łatwością przyswoisz wiedzę i wykorzystasz ją w działaniu. Planujesz rozwijać swą karierę w zawodzie medycznym bądź na innych kierunkach gdzie wymagana jest doskonała znajomość chemii? Nie zwlekaj i zapisz się na profil chemiczny w naszej szkole!

Bloki prowadzonych zajęć 

Bloki zajęć prowadzonych na tym profilu pozwolą uczniom przygotować się do dalszej drogi w zakresie niezwykle dynamicznie rozwijającego się zawodu farmaceuty. Uczniowie najpierw poznają aspekty teoretyczne, które pozwolą im dowiedzieć się między innymi, kiedy i dlaczego wycofuje się partię leków, jaka jest różnica między lekiem a wyrobem medycznym, lekiem aptecznym a lekiem recepturowym. Wiedzę teoretyczną rozwiną później na zajęciach praktycznych prowadzonych we w pełni wyposażonych laboratoriach. Uczniowie nauczą się więc, jak postępować z profesjonalnym sprzętem, aparaturą badawczą i odczynnikami. Po kierunkiem nauczyciela będą mieli na przykład możliwość wykonać proste postaci leków, np. kwas salicylowy, następnie ze badać i skontrolować jakość wyrobów gotowych. Wiedza i doświadczenie zdobyte na tych zajęciach pomogą im dostać się na wybrane przez siebie uczelnie i ułatwią dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie tej dziedziny.

Jesteś zainteresowany naszym liceum?

Skontaktuj się z nami lub zobacz naszą ofertę

Skip to content